Garda de corp si insotire VIP


Prin acest serviciu WMC Guard Security asigură integritatea corporala a clienţilor săi, precum şi transportul însotit al acestora. În cazul transportului, WMC Guard Security asigură de comun acord cu beneficiarii transportul acestora pe rute alternative, pentru evitarea oricăror tentative de atac.